Jak správně investovat » Jaká je DPH a daň z příjmu u zlata a stříbra

Jaká je DPH a daň z příjmu u zlata a stříbra

DPH u zlata

Zlato představuje pro investory zajímavou investici mimo jiné z toho důvodu, že je ze zákona osvobozeno od DPH. Respektive při nákupu zlata zaplatíte DPH ve výši 0 %.

ČTĚTE TAKÉ: Aktuální cena zlata a co ji ovlivňuje

Daň z příjmu při prodeji zlata či stříbra

Na prodej zlata a stříbra stát pohlíží jako na prodej movitého majetku, takže prodej je od daně z příjmu osvobozen.

POZOR: Možnost nezdanění platí pouze pro fyzické osoby - občany. V případě nákupu na firmu musíte zlato či stříbro při prodeji zdanit.

Vyberte své investiční zlato »

DPH u stříbra

Stříbro podobně jako ostatní drahé kovy (mimo zlata) podléhá DPH ve výši 21 %. Cena stříbra je tedy o tuto daň navýšena.

Ovšem při očekávaném budoucím zhodnocení stříbra o desítky procent lze tuto nevýhodu investice do fyzického stříbra akceptovat.

ČTĚTE TAKÉ: Je zlato a stříbro bezpečná investice?

Jak se vyhnout DPH u stříbra?

Pokud stříbro nakoupíte jako firma nebo živnostník registrovaný k placení DPH a toto stříbro zahrnete do obchodního majetku, tak vyúčtovanou DPH získáte zpět v nejbližším zdaňovacím období.

Jestliže nakoupíte u kvalitního prodejce, při výkupu mu vyfakturujete také DPH, a tak o DPH nepřijdete. Informujte se u prodejce.

Vyberte své investiční stříbro »

© STEP Finance a.s. • všechna práva vyhrazena